About the Author

Born in 1972 in the south of Poland, photography has been his passion, that he has developed independently. The turning point came when he started photographing at the Bagatela Theatre in Krakow in 2001. The experience he gained in a photographic studio and on the stage has then been translated into photojournalism and into his own projects.

Over the dozen or so years of his work, he has photographed over a hundred performances at the Bagatela, Słowackiego, and Barakah Theatres in Krakow. He carried out several dozen studio sessions for marketing and advertising purposes. He has created sets of pictures arranged for books, CDs, calendars.

He also undertakes short movies, deals with graphics, writes stories and columns. He got married to a Romanian girl, learnt the Romanian language, and started to explore Romanian culture. He is interested in psychology, sociology, astronomy and is an improvisational pianist.

Individual exhibitions

 • Nowa Rewia Come Back – photos from the stage play, the exhibition at Barakah Theatre – Kraków ul. Paulińska 12, still available for seeing, 2022.
 • Phase 2/240 – exploring two theatre worlds – on-stage and behind the scenes (2013)
 • A series of exhibitions showing actresses and actors including Urszula Grabowska(2012), Dariusz Starczewski (2013), Ewelina Starejki (2013), Michał Kościuk (2012), Paweł Sanakiewicz (2015)
 • Theatre stories (2009)
 • Krakow nativity scenes (2007)
 • My Theatre I Behold (2007)
 • A Dream about My Town – a story about his home-town (2007)
 • Hearts – the tiny and the great – pictures taken at the Children’s University Hospital in Krakow (2007)

Collective exhibitions

 • 120-anniversary of the Słowacki Theatre in Krakow (2013)
 • Agitations (2013)
 • Gospel music in photography (2009)
 • Actresses (2009)
 • Child (2007, 2005)

Films

 • Pani Shubert – a short documentary on recording a radio play at Radio Kraków, 6 min., 2020
 • Wanda – a short documentary on recording a radio play at Radio Kraków, 6 min., 2022.
 • Eurodramafest 2011 – a documentary on the 2011 Eurodramafest theatre festival, 35 min
 • Summer at the Theatre – two short documentaries on theatre workshops for youngsters, 5 min
 • 20 Years of Mayday – a short film about the Mayday performance at the Bagatela Teatre, 5 min
 • daddy blues – childhood recollections, 5 min
 • Jonah of Nineveh – a film made in 2012 at the photographic and movie-making workshop in Zatonie, 26 min

Awards and honourable mentions in contests

 • In / On / Next to the Theatre (2005)
 • Railway Photography Competition (2006, 2005)
 • One Day out of a City’s Life (2005)

Book illustrations

 • Tomek Żółtko „Samotny wilk” [Lone Woolf] (2013) – a series of portrays
 • Radosław Siewniak „Prawda głodna odwagi” [The Truth’s Craving for Courage] (2011) – a series of photographic montages

Photographs for CD artwork

 • Bogusia Pietrzyk, „Podróż” [Journey] (2013)
 • Miasto ucieczki, „Miasto ucieczki” [The City of Refuge] (2014)

Press publications

Newsweek, Twój Styl, Kaleidoscope, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski

 

 

 

O autorze

Urodził się w 1972 roku na południu Polski. Fotografia była jego pasją, którą rozwijał samodzielnie. Punktem zwrotnym było rozpoczęcie fotografowania w Teatrze Bagatela w Krakowie w 2001 roku. Zaczął zdobywać doświadczenie w pracy w studiu fotograficznym oraz na scenie teatralnej, które następnie przenosił na fotografię reporterską oraz realizację własnych projektów.

W ciągu kilkunastu lat pracy fotografował ponad sto spektakli teatralnych w Teatrze Bagatela, Teatrze Słowackiego i Teatrze Barakah w Krakowie. Realizuje  sesje studyjne na potrzeby marketingu i reklamy. Stworzył zestawy zdjęć do oprawy graficznej książek, płyt CD, kalendarzy.
Realizuje krótkie filmy, zajmuje się grafiką, pisze opowiadania i felietony. Ożenił się z Rumunką, poznał język rumuński i zaczął zgłębiać kulturę tego kraju. Interesuje się psychologią, socjologią, astronomią, improwizuje na fortepianie.

Wystawy indywidualne

 • Nowa Rewia Come Back – wystawa ekspresyjnych fotografii ze spektaklu pod tym tytułem; wystawę i spektakl można ciągle zobaczyć w Teatrze Barakah, Kraków ul. Paulińska 12 (2022).
 • Faza 2/240 – eksploracja dwóch światów teatru, scenicznego i zakulisowego (2013)
 • Seria wystaw prezentująca aktorki i aktorów, której bohaterami byli: Urszula Grabowska (2012), Dariusz Starczewski (2013), Ewelina Starejki (2013), Michał Kościuk (2012), Paweł Sanakiewicz (2015)
 • Opowieści teatralne (2009)
 • Szopka krakowska (2007)
 • Teatr mój widzę (2007)
 • Sen o moim miasteczku – opowieść o rodzinnej miejscowości (2007)
 • Serca małe i duże  –  fotografie zrealizowane w Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (2007)

Wystawy zbiorowe

 • 120-lecie Teatru Słowackiego w Krakowie (2013)
 • Poruszenia (2013)
 • Muzyka gospel w fotografii (2009)
 • Aktorki (2009)
 • Dziecko (2007, 2005)

Zrealizowane filmy

 • Pani Shubert – krótki film dokumentalny opowiadający o powstaniu słuchowiska z udziałem Anny Polony, Jerzego Treli i Józefa Opalskiego, Radio Kraków, 6 min., 2020
 • Wanda – krótki film dokumentalny o powstaniu słuchowiska w reżyserii Anny Wieczur, związanego z operą „Wanda”Joanny Wnuk-Nazarowej, 6 min., 2022.
 • Eurodramafest 2011 – film dokumentalny opowiadający o festiwalu teatralnym Eurodramafest w 2011 roku (35 minut)
 • „Lato w teatrze” – dwa krótkie filmy dokumentalne o warsztatach teatralnych dla młodzieży, 5 minut
 • 20 lat spektaklu Mayday – krótki film o kulisach spektaklu Mayday w Teatrze Bagatela, 5 minut
 • daddy blues – wspomnienie dzieciństwa, 5 minut
 • Jonasz z Niniwy – film powstały na warsztatach fotograficzno-filmowych w Zatoniu 2012 roku, 26 minut

Nagrody i wyróżnienia w konkursach

 • W / na / obok teatru (2005)
 • Konkurs fotografii kolejowej (2006, 2005)
 • Jeden dzień z życia miasta (2005)

Ilustracje do książek

 • Tomek Żółtko „Samotny wilk” (2013) – cykl portretów
 • Radosław Siewniak „Prawda głodna odwagi” (2011) – cykl montaży fotograficznych

Fotografie do oprawy graficznej płyt CD

 • Bogusia Pietrzyk, „Podróż” (2013)
 • Miasto ucieczki, „Miasto ucieczki” (2014)

Publikacje w prasie

Newsweek, Twój Styl, Kaleidoscope, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski