A Thin Red Line

An autobiographic cycle in the making

A psychotherapist once told me: you need to build a barrier between yourself and the outer world. The present barrier is too week. The outer world penetrates your insides too fast and its effect is too strong. Your inner emotions on the other hand, are too easily exposed, in ways that you don’t fully control.

The pictures depict my attempts at the analysis of emotions – their origin, course, methods for shaping and managing them. They capture the expected and the unexpected moments, successes and failures, plans for the future and dreams, in the context of establishing an equilibrium between the inner and outer worlds.

>>>

Cienka, czerwona linia
Cykl autobiograficzny w trakcie tworzenia

W gabinecie psychologicznym usłyszałem: potrzebuje pan zbudować barierę między sobą a otoczeniem. Obecna bariera jest zbyt słaba. Otoczenie zbyt łatwo przenika do pana wnętrza i wywiera zbyt duży wpływ. Z kolei wewnętrzne emocje zbyt łatwo są objawiane na zewnątrz, w sposób nie do końca kontrolowany.

Zdjęcia towarzyszą próbom analizy emocji – ich źródeł, przebiegu, sposobów wpływania na nie, kierowania nimi. Odzwierciedlają chwile zastane i zaskakujące, zwycięstwa i porażki, plany na przyszłość oraz marzenia w kontekście budowania równowagi pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym.

>>>