The Old and the Young

Poland and Romania are connected by their common socialist past. Both countries experienced dramatic historical turns when their communist system retreated and a period of huge transformations started.

The transformations were mostly about social liberation and self-determination, and the two countries have adopted West European models.

Poland and Romania, though sharing similar pursuits, started from different levels and have developed at different paces. Romania has witnessed a much more striking coexistence of two parallel worlds. One originates from the past, communist era. The other has been successively taking after the West. The division runs naturally along the citizens’ age lines, and shows in both their openness to the environment and their positive attitudes.

 

>>>

 

Starzy i młodzi

Polskę i Rumunię łączy wspólna socjalistyczna przeszłość. Oba kraje doświadczyły następnie ogromnych historycznych zwrotów, gdy systemy komunistyczne ustąpiły i rozpoczął się okres wielkich przemian.

Przemiany te polegały na uwolnieniu społeczeństw, otrzymaniu przez nie możliwości samostanowienia o swoim losie. Nastąpiło przejmowanie wzorów z krajów Europy Zachodniej.

Polskę i Rumunię, choć podążające podobną drogą, różnią poziomy, z których te zmiany się rozpoczęły, jak również tempo zmian. W Rumunii o wiele jaskrawiej współegzystują dwa światy obok siebie. Pierwszy pochodzi z poprzedniej, komunistycznej epoki. Drugi jest sukcesywnie przejmowany wprost z Zachodu. Podział biegnie w sposób naturalny wzdłuż granicy wieku mieszkańców i jest widoczny w stopniu otwarcia się na otoczenie, pozytywnej z nim relacji.

>>>